ATRAKCYJNE

DZIAŁKI BUDOWLANE

w pobliżu Gumieniec na sprzedaż!

Działki budowlane Szczecin - Przylep/Ostoja
Kliknij, aby powiększyć

Nowowydzielona działka pod dom jednorodzinny lub dom w zabudowie bliźniaczej

W związku z ogromnym zainteresowaniem działkami budowlanymi, specjalnie dla Państwa wydzieliliśmy dodatkową działkę 3/31 o powierzchni 881 m2. Jej ogromnym atutem jest położenie w drugiej linii zabudowy, co gwarantuje ciszę i spokój. Wszystkie osoby zainteresowane zakupemd działki, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontatkowy.

Zalety

Lokalizacja

Przylep/Ostoja, ok. 10 minut od granic administracyjnych Szczecina - Gumieniec

Plan zagospodarowania przestrzennego

Pewność, że po wybudowaniu swojego wymarzonego domu, nie pojawi się w sąsiedztwie żaden obiekt mający negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców

Walory przyrodnicze

Niewątpliwym atutem tej lokalizacji jest połączenie wyjątkowych walorów przyrodniczych – bezpośrednie sąsiedztwo urokliwego jeziora, z szybkością dojazdu, zarówno do centrum Szczecina, jak i do granicy

Okolica

Wyjątkowe walory przyrodnicze, piękna konfiguracja terenu, woda, bogate gatunki fauny i flory, ekstensywny charakter zabudowy tworzą wyjątkowy klimat do wypoczynku po trudach pracy.

Zapisy z planu miejscowego

Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi dojazdami.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%,

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 70%,

Maksymalna wysokość zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej: 10,5 m,

b) dla zabudowy garażowej i gospodarczej: 7,0 m,

Forma architektoniczna zabudowy:

a) zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu do 0,6 m,

b) zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 0,3 m,

c) szerokość elewacji frontowej do 18,0 m, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 13 – Poz. 3495

d) kształt bryły budynku: horyzontalny,

e) rzut nowych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand,

f) otwory okienne i drzwiowe: prostokątne,

g) dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz stosowania wieżyczek,

h) elewacje wykończone materiałem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych barwach,

Kształt dachu stromy:

a) dach budynków powinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci: 30°-45°, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych,

b) dopuszcza się oświetlenie poddasza lukarnami z daszkami jednospadowymi lub dwuspadowymi oraz oknami połaciowymi o formie prostokątnej, utrzymując odległość od krawędzi połaci do krawędzi okna co najmniej 1,5 m,

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiałem pokryciowym, składającym się z małych elementów w kolorach czerwono-brązowym, brązowym lub grafitowym

Znakomita lokalizacja – Przylep, w sąsiedztwie granic administracyjnych Szczecina – Gumieniec. Dojazd drogą Szczecin – Stobno, stanowiącą przedłużenie ul. Okulickiego.

 • Przystanek autobusu miejskiego – bezpośrednio przy działkach
 • Szkoła publiczna i przedszkole – 600 m
 • Granica administracyjna Szczecina ok 500 m Dojazd do centrum (pl. Kościuszki): ok. 10 minut

Forma władania: własność

Wielkość działek, media i możliwości zabudowy:

Według zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przewiduje się:

 • Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Minimalna powierzchnia działek: 850 m2

Szczegółowe wymiary i ceny podano osobno dla każdej z działek.

Wszystkie działki posiadają wydane warunki na przyłącza mediów oraz badania geotechniczne.

Prąd, gaz, światłowód internetowy – są dostępne. Formalnie nabywca podpisuje tylko umowę z dostawcami – ENEA, Polska Spółka Gazownictwa oraz Shentel. W przypadku wody i kanalizacji- w trakcie realizacji.

Posiadanie mediów i statusu prawnego działki budowlanej z planem miejscowym to niezwykle istotne atrybuty umożliwiające szybkie rozpoczęcie budowy. Należy na to zwrócić uwagę, bowiem pojawiają się niekiedy oferty z zapisami typu “media w drodze” lub “działka rolno-budowlana”. Po nabyciu takiej nieruchomości może się bowiem okazać, że wprawdzie media rzeczywiście znajdują się w drodze, ale niestety nie ma możliwości podłączenia dalszych odbiorców, co jest bardzo powszechnym problemem w gminach po zachodniej stronie Szczecina, lub status działki uniemożliwia wydanie warunków zabudowy pod nasz dom.

Lokalizacja w planie – obszar elementarny: 9.MN/K strona 13

Forma architektoniczna zabudowy:

 • zabudowa wolno stojąca – dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu do 0,6 m;
 • zabudowa garażowa (gospodarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z dachem stromym;
 • szerokość elewacji frontowej do 18,0 m;
 • kształt bryły budynku: horyzontalny;
 • rzut nowych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą pod kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand;
 • otwory okienne i drzwiowe: prostokątne;
 • dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów;
 • kształt dachu stromy
 • Parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie.
 • Media- uzbrojenie terenu – zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia zlokalizowane w terenie 15.KDW.
 • Do czasu podłączenia do kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych i lokalnych rozwiązań poprzez zastosowanie zbiorników bezodpływowych
 • Dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych (gromadzenie i przetrzymywanie) i ich wykorzystanie do celów własnych

 

Są to najważniejsze zapisy zawarte w części szczegółowej i ogólnej planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki takim zapisom macie Państwo pewność, że w przyszłości w sąsiedztwie nie powstanie żaden obiekt mogący negatywnie wpływać na jakość życia mieszkańców i wartość swojej nieruchomości.

Dodatkowe udogodnienia

Istnieje możliwość powierzenia naszym specjalistom poprowadzenia kompleksowego procesu budowy obejmującego:

Powierzenie fachowcom całości procesu budowy znacznie usprawnia cały proces inwestycyjny, zazwyczaj obniża łączne koszty ( ceny hurtowe), pozwala na lepsze dostosowanie projektu domu do przyszłych potrzeb mieszkańców, a inwestorowi daje możliwość wykorzystania energii na pracę i czasu na wypoczynek z rodziną.

Masz dodatkowe pytania? Chętnie na nie odpowiemy!